• Nederlands
  • Français
  • English (UK)

 

BROODHEREN

Soms val ik van de ene verbazing in de andere over jullie gedrag en redeneringen. Over vluchtelingen opvang, het dragen van bepaalde soorten kleding die een dwangbuis voor vrouwen zouden zijn. Denk dan aan jullie bustehouders en korsetten om maar iets te noemen. Dan jullie sociaal medium wat jullie facebook noemen. Een manier om wereldwijd met elkaar van gedachten te wisselen, problemen te bespreken, naar oplossingen te zoeken, elkaar nieuwe inzichten en kennis bij te brengen. Waar je virtueel vrienden van elkaar kunt worden. Maar die vriendschap ook weer kunt opzeggen als iemand een opmerking maakt die je niet aanstaat. Dit doen jullie dan door te 'ontvrienden'. Hoorde daar een grappig voorbeeld van. Hier in Botassart zijn er ieder jaar "broodfeesten". Enige jaren geleden zijn daar een zekere Mark en David mee begonnen. Twee mensen uit het onderwijs. Dat feest gebeurt rond de oude broodoven en had de educatieve bedoeling kinderen te laten zien waar dat brood vandaan komt, hoe dat gemaakt wordt. De kinderen maakten zelf het deeg, kneedden het brood. De oude oven werd opgestookt met hout en als de oven op temperatuur was werd het opgemaakte brood er in geschoven.

Maar na het plaatsen van een aantal foto's van het feest op facebook met de waarschuwing dit feest niet te commercialiseren maar het uitsluitend bij brood te houden en alles wat daar mee samenhangt werd de persoon die deze opmerking plaatste ontvriend.

Na zo'n opmerking zou je de vraag verwachten: wat bedoel je? Maar nee, dat gebeurt niet, je wordt "ontvriend".  Zo wordt een mogelijke discussie lam gelegd.

De opmerking had "pijn" gedaan, vandaar die "ontvriending" was de reactie en dat dan nog van een soort lekenpastoor. Iemand van wie je verwacht dat hij zich zeker bezorgd zou maken over ons "dagelijks brood".

Dat ons dagelijks brood in een gevarenzone zit schijnt aan hem voorbij te gaan. Dat is een politiek en wetenschappelijk probleem. Al meer dan 13 duizend jaar hebben landbouwers zaden geselecteerd en zo zijn we van grassen tot granen gekomen die hun zaden vasthouden en die wij kunnen dorsen en tot meel malen.

Nu dreigen die zaden en planten via het patentrecht in handen van multinationale bedrijven te komen. Zullen zij straks bepalen of we hun gepatenteerde zaden mogen gebruiken. Bovendien kunnen zij zaden onvruchtbaar maken zodat de boer ieder jaar opnieuw "hun" zaden moet kopen. Denk je eens in wat dat zou betekenen, vooral in de z.g. derdewereldlanden. Bovendien zouden ze via  TTIP, het handelsverdrag dat de EU wil sluiten met de VS, verdere mogelijke verbeteringen die hen financiële schade zouden kunnen berokkenen tegen kunnen houden. Brood wordt op deze manier een politiek probleem.

Door selectie hebben onze boeren door de eeuwen heen de kwaliteit van onze granen en de opbrengst sterk verhoogd. Graansoorten zo ontwikkeld dat ze minder hoog groeien waardoor ze beter geoogst kunnen worden door het voorkomen van legeren.

Met behulp van onze huidige kennis kunnen we het veredelingsproces versnellen en de kwaliteit verbeteren, zoals bestand maken tegen ziektes en insecten. Of het toevoegen van extra vitamines, denk aan de "goudenrijst" met extra vitamine A om blindheid te voorkomen. Of denk aan bepaalde aardappelziektes die door deze techniek voorkomen kunnen worden.

Leg ook de belangrijkheid uit van biodiversiteit om onze voedselproductie in stand te houden. Verwijs naar de opslag van zaden in Kew Gardens, in St. Petersburg, of Nova Zembla waar de zaden in een bunker die hermetisch is afgesloten opgeslagen worden. Waar we de zaden bewaren die  we in de toekomst nodig kunnen hebben om nieuwe kruisingen te kunnen toepassen om onze voedselvoorziening in stand te kunnen houden.

Dit zou mee de taak kunnen zijn voor hen die ik voor het gemak even de "broodheren" zal noemen. Discussies en inleidingen over de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen en de mogelijke natuurlijke en politieke gevolgen. Het gaat tenslotte over ons "dagelijks" brood dat ook nog een religieuze achtergrond heeft. Dat zou toch minstens de aandacht van de lekenpriester moeten krijgen.

6 september 2016

 

 

GRENZEN

Mijn oren suizen. Iedereen, nou ja iedereen, is "Charlie". Gelukkig hebben wij katten geen god. Die kun je dus ook niet beledigen. Nu hoor ik dat er allerlei potentaten meeliepen in een grote mars in Parijs die opkwamen voor jullie vrije meningsuiting.

Naar mijn mening moet je daar met elkaar over nadenken en vrijuit met elkaar over praten. Net als wij, katten, misschien je territorium afbakenen. Dan kun je weten waar je grenzen liggen.

Over grenzen gesproken. Die scheppen hier bij jullie ook nogal wat hoofdbrekens. Wordt jullie taalgrens ook een grens voor GGO's? Nu mag in Europa ieder land bepalen of ze al dan niet GGO gewassen mogen telen. Dat zou dan een probleem kunnen worden. In Vlaanderen wel, in Wallonië niet. Het VIB (Vlaams Instituut Biotechnologie) speelt hier natuurlijk wel een rol bij. Jullie taalgrens wordt nu ook de GGO grens. De boer die grensoverschrijdend  land bezit mag aan zijn Vlaamse kant GGO's zaaien en op zijn Waalse deel niet. Nog een grens erbij? De GGO grens? Misschien kunnen jullie de hulp van Blackwater inroepen, die 10 000 zwaarbewapende mannen van Monsanto, als grensbewakers.

 

 

 

 

 

 

 

15 januari 2015

Ja, ja. Het is al wat geleden. Wat van de zomer genoten en dan ook nog een zachte herfst. Het kan niet op. Maar nu hoor ik weer allerlei gesprekken op gang komen. Er schijnt een boekje te zijn geschreven door mensen van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Van die mensen die zich ook bezighouden met het veranderen van planten, ze andere mogelijkheden geven. Je weet wel, dat noemen jullie ggo's.

Vroeger hoorde ik van vooraanstaande professoren dat wat zij ontwikkelden honger uit de wereld zou helpen. Zo snoevend hemelden zij hun techniek op. Maar ja dat moesten ze misschien wel doen om subsidies te krijgen voor hun onderzoek.

Maar naar ik vernam staat in dit boekje "De GGO revolutie" - waarom biotechnologie  in de landbouw een grote troef is voor mens en landbouw – een iets ander verhaal. De schrijvers, toch deskundigen naar ik hoorde, zeggen ook dat het niet de honger in de wereld zal oplossen. GGO's niet de enige zaligmakende oplossing is.  Dus nu hebben jullie eindelijk een basis voor een redelijke discussie over die GGO's.

Er staat, zo hoorde ik, een hoofdstukje in over patenten. Zo'n patent schijnt een manier te zijn om iets tijdelijk tot je eigendom te maken. Je kunt dan een ander verbieden hetgeen jij bedacht hebt te gebruiken. Maar je kan hem ook een vergunning geven om meestal tegen een financiële vergoeding het wel te gebruiken. Het vreemde is dat je dus eigendomsrechten kunt krijgen op iets zoals een plant die zich via haar zaden kan vermenigvuldigen. Tenzij je dat met jullie techniek ook nog verhinderent kan het patent zich als het ware natuurlijk vermenigvuldigen.

De schrijvers vergelijken patentenrechten met auteursrechten. Maar ik hoorde dat er nogal wat verschillen zijn. Zo'n patent aanvragen is blijkbaar wel een dure grap. Dat zou weleens meer dan 100 000 euro kunnen kosten. Terwijl jullie auteursrechten niets kosten. Met patenten kunnen dus alleen mensen met het nodige geld zo'n eigendomsrecht kopen.  Ze kunnen dus hiermee  rechten op het leven kopen. Planten en dieren zijn immers geen voorwerpen maar levende dingen. Ik kijk maar naar mij zelf. Veel planten zijn voor jullie gewoon jullie eten. Zonder eten val je dood dus is het een noodzaak om er voldoende van te hebben of te krijgen. Door hard labeur zorgen jullie boeren en tuinders daarvoor. Als dan door patentrechten ieder jaar opnieuw dure zaden moeten gekocht worden gaat mogelijk ook de prijs van jullie voedsel omhoog. Worden jullie afhankelijk van bedrijven, waar er zelfs één is dat een legertje heeft van meer dan 10 000 zwaar gewapende mannen.  Verwachten die een zaden- een voedsel-oorlog?

Jullie Aäron

2014 11 26

 

Ontaarding?

De macht van de rijken, die alleen naar winst kijken en zo ook hun rijkdom beleggen wordt met de dag triester. Die conclusie trek ik uit van alles wat ik hoor over "land grabbing" als nieuwe vorm van kolonisatie. Nee, geen handjes meer afhakken want dat zou te gruwelijk zijn en met jullie nieuwste technische middelen ook de hele wereld rondgaan. Het zijn geen project ontwikkelaars die dikwijls met veel tam tam hun producten aan de man willen brengen. Geen havenbaronnen die dorpen willen wegvagen of goede landbouwgrond onder water willen zetten.  Nee, er wordt in alle stilte gewerkt. Corrupte overheden zijn, vooral in Afrika , de beste medewerkers voor dit soort beleggers. Hoorde nog een verhaal wat van toepassing zou kunnen zijn voor dit soort beleggers. Twee jonge vissen die vrolijk in de zee zwemmen en een oudere vis ontmoeten. “Hallo jongens. Hoe gaat er mee?” vraagt de oude vis. “Geweldig” zeggen de jonge vissen. Hoe is het water vraagt de oude vis? “Het water is fantastisch” antwoorden de jonge vissen. Ze nemen afscheid van de oude vis en zwemmen verder. Even later vraagt de ene aan de andere: “wat is water?” Maak van de vissen een oude boer en twee jonge beleggers. Grabbing betekent naar ik hoorde zoiets als graaien. Dat is naar ik denk de juiste betekenis "graaien" het weg pikken van in dit geval aarde, kostbare grond die jullie nodig hebben voor jullie voedselvoorziening. Dat is ook als ik het goed heb begrepen het doel van dat "graaien". De noodzakelijke goede kwaliteit landbouwgronden opkopen, tot eigendom maken. Kleine boeren, die belangrijk zijn voor de directe voedsel voorziening, van hun land verdrijven. Van de landbouw een industrie maken. Een landbouwfabriek die, zoals een lopende band, een éénheidsproduct aflevert. De noodzakelijke biodiversiteit onderschoffelt. De biodiversiteit die de basis is voor jullie voedselzekerheid. Zaden als een soort eenheidsworst,  een fabrieksproduct.  Naar ik hoorde heeft een zekere Sakia Sassen een boek geschreven waarin ze wijst naar de mondiale kapitaalstromen met als gevolg  massale ontheemding. Jullie verdrijven hele bevolkingsgroepen van hun land, uit hun dorpen, uit hun huizen. Maken mensen afhankelijk van liefdadigheidshulp. Zo kunnen jullie rijken weer hun goede hart laten zien. 

Hoe denken jullie over die liefdadigheid. Laat het mij eens weten.

Jullie Aäron

2014 07 08

DE ZIEKE BANAAN

Nee, nee ik ga zeker geen banaan eten. Hou het bij een lekkere muis of een vogeltje. Met die muis hebben jullie waarschijnlijk minder moeite dan met dat vogeltje. Maar om jullie te troosten, ik eet ook fabrieks-eten. Die brokken waar jullie kuikenhaantjes in mengen.  Die zijn dan eerst levend door de papier-versnipperaar gehaald. Die fijn gemalen kuikens verwerken jullie dan in die brokken. Vind ze wel lekker.

Maar ik zou het over de banaan hebben. Die gebruiken jullie soms om je racisme duidelijk te maken. Dan gooi je een banaan op het voetbalveld naar een Afrikaanse voetballer. Maar die blijkt slimmer te zijn dan de gooiers. Hij raapt hem op en doet wat jullie met een banaan moeten doen, hem smakelijk opeten. Die naam "banaan" komt uit  Sousso in Guinea, een Niger-Congo-taal.  Zou uit het Arabisch kunnen komen, waar "banana"  vingers zijn. De Portugezen hadden het al in jullie zestiende eeuw over bananas. In sommige landen noemen jullie dat ook wel "pisang".

Bananen zijn een belangrijke voeding. Wereldwijd kweken jullie 100 miljoen ton bananen en 35 miljoen bakbananen. Die bakbananen kunnen jullie niet rauw eten, ze moeten gekookt of gebakken worden. Het waren de Spanjaarden en Portugezen die de bananen plant naar Afrika en Amerika hebben gebracht.

Jullie België speelt een belangrijke rol in de bananenhandel. De haven van Antwerpen is de grootste  bananenhaven van de wereld. Belgian New Fruit Wharf importeert ze. Hebben grote geautomatiseerde koel- en rijpingsloodsen. Wandel weleens in de tuin van een meneer in Sensenruth. Die maakt toestelletjes die het rijpingsproces volgens jullie wensen reguleren .De datum dat jullie rijpe bananen, of ander fruit, nodig hebben bepalen jullie met dit apparaat. Dat zorgt voor de juiste temperatuur en het afzuigen van het rijpingsgas, ethyleen. Zo hebben jullie het rijpingsproces  in de hand.          

Maar de banaan wordt bedreigd door "fusarium oxysporum"  een ziekte die uit Azië komt maar nu ook in Mozambique en Jordanië is opgedoken. Een wat gluiperige ziekte, een schimmel die de bananenplant van binnenuit aantast. Je ziet het dan te laat. Die schimmel blijft in de grond achter en kan zo ook een nieuwe aanplant aantasten. Naar ik hoorde zijn jullie nu bang dat deze schimmel ook in Zuid Amerika terechtkomt. Voor de kleine bananenkwekers in Afrika zou dat een ramp zijn. De banaan is daar de basisvoeding voor miljoenen mensen.

Maar ik hoorde dat er een oplossing zou zijn voor dit probleem. In Leuven heeft, naar ik hoorde, een prof. Rony Swennen 1200 variëteiten. Daar werkt hij mee en ontwikkelde zo een transgene banaan, een GGO banaan.  Hij bracht een rijstgen in de banaan aan en zo werd die bestand tegen de gevreesde schimmels. Bananen zijn steriel heb ik mij laten vertellen, maken geen zaad. Het nieuw ingebrachte gen kan dus niet ontsnappen en andere bananen besmetten.

Deze GGO bananen zijn niet gepatenteerd en staan volledig zonder problemen ter beschikking van de kleine boeren. Hier zien jullie dus dat er via die GGO banaan geen machtpositie zich op de bananenmarkt kan ontwikkelen. Geen Monsanto's of Syngenta's als alleenheersers op de bananenmarkt. Geen besmette zaden.

Nu mijn katten bedenking bij deze GGO's. Zien jullie het nut in van de mogelijkheden die de biotechnologie kan geven of zijn jullie tegen GGO's zonder meer?

Daar zou ik graag een antwoord van jullie op krijgen. Wie bindt mij de bel aan?

21 mei 2014

WAT DOEN WE MET ONZE SCHETEN?

Een lekkere warme winter was het. Maar is het wel goed als jullie aarde nog warmer zou worden? Dat zou volgens een groep geleerde mensen wel eens verkeerd kunnen lopen voor jullie. Voor jullie voedselvoorziening in de toekomst. Het opwarmen van het  klimaat zou een grote bedreiging zijn. De wereldvoedsel productie zou daar totaal niet voor aangepast zijn zegt een meneer van Oxfam. Jullie mensen zouden door jullie manier van leven mede verantwoordelijk zijn voor die opwarming. Het zijn wat jullie broeikasgassen noemen en die jullie in de lucht brengen. Gassen zoals CO², een gas dat planten nodig hebben om te groeien. Maar ook gassen die jullie en ook wij dieren uitstoten, onze scheten, zijn een gevaar. Dat noemen jullie "methaan". Hoe kunnen jullie zo'n natuurlijk proces  inperken? Met een kurk lijkt mij wat lastig jullie broek zou al snel te klein zijn. Jullie mensen stoten gemiddeld 1 liter van dat gas per dag uit. Als je dit met het groeiend aantal mensen vermenigvuldigd kom je aan miljarden liters. Maar ik hoorde dat het aantal mensen op de wereld steeds groter wordt. Er blijkt eens een zekere Malthus geweest te zijn die daar voor waarschuwde. Hij zei dat dan de mensen door gebrek aan ruimte en voedsel op leven en dood met elkaar zouden vechten. Ben bang dat dat nu al aan het gebeuren is. Misschien kunnen jullie je gas productie verminderen door je voedsel aan te passen, dus minder te gassen. Minder mensen zou ook een oplossing kunnen zijn. Maar helaas "massa is macht" dus willen landen dat hun bevolking groeit  

Bij koeien zouden jullie dat gas al met 10% kunnen verminderen met producten uit tijm en look, zo heeft een meneer De Campeneere bedacht. Maar ook het verminderen van jullie veestapel zou natuurlijk kunnen helpen. Wat minder vlees eten of nog beter geen vlees meer eten. Hier in jullie eigenste land lopen 300 000 koeien rond die voor vlees gekweekt worden. Per jaar worden door  jullie wereldwijd 1,3 miljard varkens geslacht. Dat zou misschien wel wat minder kunnen. Maar dan komt natuurlijk jullie economie in het gedrang.  Jullie wereldwijde vlees- en veevoederhandel. Aan de andere kant zou het transport dat ook gassen uitstoot verminderen. Zou er ook meer voedsel voor jullie zelf over zijn. Maar ja, ik ben geen econoom.

Wat ik nu weer hoorde is dat jullie een ander nieuw broeikasgas hebben ontdekt met een heel moeilijke naam "perfluorotributylamine". Dat jullie afkorten met "PFTBA". Dit gas gebruiken jullie bij de fabricatie voor jullie elektronica speelgoed. 

Met mijn simpele katten verstand denk ik dat jullie voor die toekomstige problemen zoals die opwarming wel een oplossing zullen vinden. Die klimaatsveranderingen die al eeuwen lang bezig zijn hebben jullie ook overleefd. Dat jullie invloed hebben op de ontwikkelingen in de natuur is duidelijk: ontbossing, landbouw als een industrie, minder biodiversiteit en de grote uitstoot van gassen, is voor mij duidelijk.

Maar jullie kennis groeit iedere dag. Vraag mij dan ook af of jullie geen oplossing zullen vinden voor de gevolgen van die opwarming. Jullie hebben toch belangrijke en nuttige wetenschappers o.a. biotechnologen die naar oplossingen voor dit probleem zoeken.

De bioloog Tijs Goldschmidt stelt voor om een winterslaap te doen. Dat zou in die periode dan het file probleem oplossen. Dat lijkt een voorstel om over na te denken. Jullie zouden minder voedsel nodig hebben en ook minder gas uitstoten. 

Het lijkt mij hoogtijd dat jullie drastische maatregelen nemen. Laat mij eens weten hoe jullie de toekomst zien en welk effect jullie kennis kan hebben op jullie omgeving en de samenleving.

Jullie Aäron

6 april 2014

 

Transitie

Transitie een woord dat mij tegenwoordig regelmatig door de oren suist. Dan hoor ik dat het gewoon wil zeggen verandering. Verandering van jullie levensstijl. Daar moeten jullie dan politieke beslissingen voor nemen. Als zelfstandige kater neem ik altijd zelf die beslissingen die voor mij zelf en mijn omgeving het nuttigst zijn, voor mijn omgeving en voor mij zelf een gezond leven. Jullie hebben daar blijkbaar autoriteiten, politici voor nodig. Mensen die steeds moeten denken aan de volgende verkiezingen, want dat is immers hun inkomen. Zijn jullie echt zo dom dat je je daar van afhankelijk maakt?  Denk eens aan het veranderen van de namen van jullie politieke partijen: VLD werd Open VLD. Waren ze voor die tijd niet "open"?  De socialisten werden van SP omgetoverd in SPA, de A van Anders. Hoe anders is nu hun socialisme?. Blijkbaar stellen jullie daar geen vragen bij. Nog gekker is het met die partij die de naamdrager was van jullie transitie, AGALEV. Dat kon ik zelfs begrijpen Anders Gaan Leven. Kan het nog duidelijker? Maar ja ook die duidelijke naam veranderde jullie in het niets zeggende GROEN. De kleur die ik hier elke dag in de bossen en de weides zie. Zijn ze nu bosbewoners geworden. Hun voorvrouw, zoals ik het hoorde voorlezen uit een weekblad, zei "We moeten radicaler durven zeggen waar het op staat". Waar het "op staat" vergeet ze te zeggen.Hoorde ook van groene energie, en ook van een meneer die een populier zo behandelde dat ze daar zeer geschikt voor is, prachtig toch. Maar dan hoor ik ook weer dat de groene energie minnaars die bomen niet willen. Een biologische boer, dat is blijkbaar iemand die goed voor zijn planten en dieren zorgt zonder ze gif toe te dienen. Dat is prachtig natuurlijk. Maar vervolgens hoor ik dat hij zijn producten ter plekke verkoopt. Dat zou transport vervuiling voorkomen. Zijn zijn klanten alleen zijn naaste buren? Of komen er ook met hun vervuilende auto's? En dan denk ik: wat is de winst voor jullie en mijn natuur? Hoorde ook van een man die als hoofd van een milieudienst trots vertelde dat hij van zijn gemeente een "Klimaat neutrale gemeente wil maken". Vraag mij dan af wat is in hemelsnaam een "neutraal klimaat". Is dat niet vreselijk saai? Die zelfde man heeft ook een eerstelijns-energieloket. Dan denk ik:  kan ik daar energie gaan kopen? Nee dus, daar kunnen jullie terecht  om te horen welke subsidies je kunt krijgen om duurzaam te bouwen. Zo kun je zelf duurzaam geld besparen, want je buurman betaalt mee. Begrijpen jullie dat het mij als simpele kater wat verwarrend over komt? Hebben jullie een gebrek aan zelfrespect en respect voor je omgeving en de toekomst van al het gene wat na ons komt? Of telt alleen eigen belang?

Wie wil mij helpen zodat ik het kan begrijpen? Help! Help! Help!

22 november 2013

Gifgas, kruisrakketen en de "World Food Price"

Wat ik nu weer hoor verbaast mij niet alleen, maar roept ook bedenkingen op over jullie manier van het promoten van vindingen, ideeën al dan niet politiek geladen. Commotie  over het gifgas gebruik in Syrië en terecht. Maar dan blijkt ook dat er een demonstratie is tegen de atoomraketten die nog steeds in jullie land liggen. Atoomraketten? Zijn dat zogenaamde selectieve wapens? Die vernietigen toch hele steden met hun bevolking. Waarom dan wel politieke dreigingen tegen de gebruiker van chemische wapens? Dat is waarschijnlijk afhankelijk wie die wapens toepast. De één mag het wel en de ander is een gevaarlijke schoft. Begrijp dat allemaal maar eens als simpel denkende kat.

Jullie hebben ook voor allerlei totaal verschillende zaken een prijs waar soms veel geld aan verbonden is. Nu hoor ik weer voor en tegens over de "World Food Price". Je denkt dan die prijs moet naar de boeren die zich al meer dan 10 000 jaar bezig houden met de kwaliteit van jullie voedselgewassen te verbeteren en de opbrengst te verhogen. Maar mis gedacht. Die prijs wordt uitgereikt aan een meneer Robert T.Fraley excutive vice president  bij Monsanto. Dat bedrijf dat jullie hele voedselproductie in handen wil krijgen. "Als je het voedsel van een land in je macht hebt, heb je alles in je macht" zei prof.Van Montagu hierover. Hij is de Vlaamse professor die deelt in die prijs. Hij heeft mede met anderen een techniek ontwikkeld die het mogelijk maakt planten over de soortgrenzen heen te veranderen. Misschien een belangrijke vinding voor jullie voedselvoorziening in de toekomst. Denk aan het veranderend klimaat. Maar ik denk dat hij het geld dat hij krijgt voor deze prijs goed kan besteden aan hulp aan kleine boeren die uiteindelijk ook belangrijk zullen zijn om jullie hongerprobleem mee op te lossen. Ook de wetenschapster Mary-Dell Chilton deelt mee in deze prijs. Zij blijkt verbonden te zijn aan Syngenta dat de zelfde bedoelingen heeft als Monsanto. Wees dus steeds op jullie hoede en juich niet te hard bij het uitreiken van prijzen.

Denk je er ook zo over?

20 oktober 2013

2013 het jaar van QUINOA

Het is al weer een tijdje geleden dat ik mijn katerhart eens wou luchten. Maar ja lekker warm weer en heb dus dagenlang lekker in de zon gelegen, zeg maar een soort katten vakantie.

Vertoef tussen mensen die steeds weer bekijken en praten over hoe dingen samenhangen, hoe bepaalde inzichten, kennis  en toepassingen onverwachte effecten hebben. Wat jullie noemen "causaliteit" wet van oorzaak en gevolg. Daarover hoorde ik  een merkwaardig verhaal waaruit bleek dat hoe de kennis die jullie hebben kan leiden tot onverwachte gevolgen voor de gezondheid van arme mensen.

Quinoa, ooit van gehoord? Misschien weleens gezien in een "natuurvoedingswinkel" waar het als een gezond, voedzaam en glutenvrij  graan wordt verkocht.

Quinoa het gouden graan uit de Andes wordt al meer dan 5000 jaar daar gegeten. In Bolivia groeit het op een hoogte tussen de 3500 en 4000 meter op zonnige zoutvlaktes en wordt biologisch geteeld. Het is geen echt graan maar het zaad van een soort ganzenvoetplant.

In jullie mensenwereld wordt alles gemeten en op waarde en kwaliteit beoordeeld. Zo ontdekten jullie dat quinoa zeer rijk is aan belangrijke aminozuren, calsium, kalium, ijzer, caroteen en vele eiwitten, dus ook een goede vleesvervanger, en bovendien glutenvrij. Ook de NASA, jullie ruimtevaart organisatie, kwam dat te weten, vond dat quinoa als  veelzijdige voeding zeer geschikt zou zijn voor langdurige ruimtevluchten.

Jullie organisatie  de FAO van de Verenigde Naties riep2013 uit tot het jaar van quinoa omdat het ondervoeding voorkomt. Het succes is dus verzekerd. Dat succes heeft ook gevolgen, en dit vooral voor de arme bevolking in de Andes.

Wat deze kennis en toepassingen tot gevolg hebben is het verhaal wat ik wil vertellen. De meestal arme bevolking kon zich met die quinoa op een goede en gezonde manier voeden. Vroeger, nog geen 28 jaar geleden, kostte een zak van 46kilo 2 €. Door het succes van quinoa kost zo'n zak nu 77 €. In 2007 was de prijs 890 € per ton en is in 2008 gestegen tot 2100 € per ton.

Wat jullie vroeger zagen als een povere voeding voor arme boeren blijkt nu door jullie kennis een oergezond  voedsel te zijn. Zondermeer een succes voor jullie wetenschappelijke kennis. Maar het gevolg is dat de arme bevolking, zoals in Bolivia, hun eigen oergezonde  quinoa niet meer kunnen betalen en dus veel minder gezonde rijst en pasta moeten eten. 2013 het jaar van de "QUINOA" die ondervoeding zou voorkomen heeft dus een zwart kantje.

Zorgen jullie er ook voor dat het zwarte kantje niet nog zwarter wordt en de boeren de zaden van deze bijzondere plant in eigen hand kunnen houden?

Denken jullie daar mee over na?

24 augustus 2013

ER BESTAAT GEEN MICHELIN KAART DIE ONS DE WEG WIJST

Soms hoor ik dingen die ik niet begrijp, maar ik denk dat jullie dat ook weleens overkomt, zoals “wetenschappers die frauderen”. Dit zit hem zoals ik van Dr. Ellen ter Gast hoorde in het systeem “dat selecteert op grenzeloze ambitie en egoïsme, en niet op teamwerk”. Volgens haar zouden de CUDOS-normen (Communalism-Universalism-Disinterestedness-Organized skeptisme) bedacht door de Amerikaanse socioloog Robert Merton, fraude kunnen voorkomen. Dit zou betekenen dat wetenschappelijke kennis collectief eigendom is en voor iedereen toegankelijk moet zijn. Het zijn volgens haar prachtige normen maar met als nadeel dat wetenschappers die zich er aan houden het niet ver zullen schoppen in de wetenschap. Dit omdat binnen de wetenschap geselecteerd zou worden op karaktereigenschappen als grenzeloze ambitie en individualisme en dus haaks zouden staan op de CUDOS-normen. In de ontwikkeling van de biotechnologie is de samenwerking, het teamverband, tussen Jeff Schell en Marc van Montagu daar misschien wel een lichtend voorbeeld van.

Maar dan is er ook nog jullie H-index die de CUDOS normen overschaduwt. Wetenschappers die zichzelf en hun bevriende collega’s opwaarderen om hiermee hun status in de wetenschappelijke wereld op te krikken. “Noem jij mij dan noem ik jou”. Dat is zoals ik hoorde belangrijk voor hun H-index . Die H-index is in 2005 bedacht door een zekere meneer Hirsch.. Om te zien welke invloed een wetenschapper heeft worden dan zijn publicaties en het citeren daarvan opgeteld. Dat blijkt ook een grote invloed te hebben op het benoemen van hoogleraren en het financieren van onderzoek. Het lijkt dus belangrijk om een veelschrijver te zijn maar ook veel geciteerd te worden want dat heeft invloed op je H-index. Het is zoals ik kleine jongetjes wel eens zie doen, een vorm van verpissen. Albert Einstein zou daar nooit een prijs in winnen, hij publiceerde te weinig. Het lijkt mij dan ook dat een wetenschapper met een hoge H-index niet perse de beste is.

 

Die H-index heeft denk ik ook wat te maken met het publiceren in wetenschappelijke vakbladen. Die uitgave van wetenschappelijke vakbladen is naar ik hoorde een winstgevende handel. De uitgever Reed Elsevier maakte daar bijvoorbeeld in 2011 874 miljoen euro winst mee. Mijn vraag is dan: van wie is die opgedane kennis, zijn die gegevens? Gegevens die wetenschappers in de meeste gevallen op kosten van de belastingbetaler verkregen hebben. Moeten die niet vrij toegankelijk zijn?

 

Laat over dit alles jullie mening eens horen.“De maatschappij is er rijp voor denk ik. Het gaat immers ook over machtsverhoudingen.”

Nog even dit: hoorde van een tomaat die genetisch is verbouwd en nu zelf lastige vliegen kan verjagen. Een soort verdedigingslinie die ook een wilde soortgenoot al had. Het bleef binnen de soort. “Cisgenese” noemen jullie dat. Dat is dus vergelijkbaar met een kruising tussen een Chinees, een Afrikaan en een Europeaan, het blijft binnen de soort. Zo handig en nuttig is de biotechnologie te gebruiken. Gewoon een veredelde manier van kruisen.

Tot de volgende keer

Jullie Aäron

21 11 2012

 

IK HAD EEN DROOM

Zat met mijn zus Rifka in een grote arena. In de arena bevond zich een aanzwellende menigte mensen op

paarden. Die aanzwellende menigte begon steeds sneller en sneller rond te rennen. Op een gegeven moment

was de snelheid zo hoog dat de paarden uit elkaar barsten, hun lichaam kon de steeds sneller gaande poten niet

meer bijhouden. Hun poten liepen los van hun lichaam voor hen uit. Door de snelheid bleef de rest van hun

lichaam en de mensen er op nog enige tijd voort zweven. Maar dan plofte alles ter aarde. Er ontstond een grote

verwarring tussen de mensen die elkaar de schuld gaven van hetgeen gebeurd was. Over dat wonderlijk

spektakel dat we gezien hadden begon ik samen met mijn zus eens na te denken. Hoe kon zo iets en wat

bezielde die mensen op hun paarden. We bedachten dat die menigte geen geheel was maar gewoon een

massa eenlingen. Mensen die hun paarden opzweepten om de eerste te zijn. De beste. Met het vreemde gevolg

dat de paarden hun poten niet meer bij konden houden en hun drijvende kracht, hun poten dus, voor hen uit

draafden en uiteindelijk alles stil viel en er een chaos ontstond.

Mijn zus en ik kwamen tot de bedenking dat dit alles te vergelijken is met de huidige technologische

ontwikkelingen. Zoiets als facebook bijvoorbeeld waar miljoenen mensen mee bezig zijn. Vergelijkbaar met die

aanzwellende massa in die arena van mijn droom. Een massa eenlingen die niet echt met elkaar in contact

komen. Die in veel gevallen elkaar absoluut niet kennen. Ook niet verder komen als op het knopje drukken “dit

vind ik leuk” maar zelden inhoudelijk ingaan op gestelde vragen of opmerkingen.

Hoorde dat een zekere André Bogaert, gebruikmakend van jullie nieuwste technologische middelen, probeert

met elkaar na te denken over de groeiende ongelijkheid in de wereld. Dat heet als ik mij niet vergis een ‘blog’.

Dit ook aankondigde via “facebook”. Ook de mogelijkheid aanbood om daarop te reageren en gezamenlijk

daarover na te denken. Maar er ontstaat geen gedachtenwisseling over die ongelijkheid. Hetzelfde doet zich voor

bij het redeneren over GGO's.

Zijn jullie mensen echt zo geïndividualiseerd, zo naar binnen gekeerd, zo van je eigenbelang doordrongen dat

jullie samenleving een soort los zand is? Los zand dat net als in de woestijn door de wind steeds andere vormen

aanneemt en weinig stabiel is. Waar jullie met al je kennis de weg in kwijtraken. Mijn zus en ik krijgen er een

katerig gevoel van.

Laat eens horen hoe jullie het zien en hoe jullie je daarbij voelen.

09 09 2011

 

Hallo ik ben Aäron

Ik hoop jullie regelmatig op de hoogte te houden van mijn katerkijk op de mensenwereld.

Als ik vanuit mijn poezen standpunt de mensenwereld bekijk dan stel ik vast dat die mens twee borden nodig

heeft: een ‘eetbord’ en een ‘klankbord’. Als ik zo eens rondkijk is dat eetbord niet bij iedereen goed gevuld. Met

het klankbord is dat niet anders, het hangt, net zoals bij het eetbord, af van de maatschappelijke positie waarin je

zit. Geen mazzel en broge voor de hele misjpoge.

Maar jullie hebben de ‘kennis-economie’ uitgevonden en binnen jullie ‘vrije markt’ gaat die de mensheid helpen.

Jullie krijgen zo meer werkgelegenheid, minder honger, minder armoede, betere relatie mogelijkheden, denken

jullie. Jullie zullen dus allemaal gelukkiger worden.

Dat blijkt nu wel even tegen te vallen door de geldwisselaars die zich gedragen als heroïnejunks: ‘s ochtends een

shot, ’s middags alweer behoefte aan een volgende shot. Een kostbare behoefte die jullie moeten betalen.

De ‘kennis-economie’ lijkt mij als eenvoudige poes met een simpele kijk op jullie mensenwereld een soort ladder

systeem waar men elkaar verdringt om het eerste boven te zijn, ‘baas boven baas’. Of kennis op die manier de

mensheid vooruit helpt, jullie samenleving vriendelijker maakt, minder oorlogzuchtig, vraag ik mij als kat af. Als

die kennis alleen maar in handen komt van bepaalde groepen die maar één doel schijnen te hebben, zich

daarmee te verrijken. Kennis blijkt niet altijd vooruitgang te zijn. Van mijn mensenvrienden hoorde ik dat jullie

pogingen doen om naast het ‘eetbord’ ook het ‘klankbord’ te vullen.

Maar dat gaat zoals ik hoor ook nogal moeilijk. Mee praten over toepassingen zoals GGO’s met wetenschappers

verloopt wat moeilijk. Sommige wetenschappers zitten nogal vast in hun eigen disciplines. Jullie hadden wel een

soort poging, een ‘nano-soc’ project, maar daar hoor ik niets meer van. Vreemd toch?.

Vrije toegankelijkheid of ‘open access’ (OA) zoals jullie dat zo mooi noemen zou een goede stap in de richting

kunnen zijn, een vorm van ‘kennis-democratie.

Zoals ik las: Toegang tot resultaten van publiek gefinancierd onderzoek moet niet worden gehinderd door

gesloten deuren. Die deuren moeten open zijn voor wetenschappers van alle disciplines, onderzoekers uit het

bedrijfsleven- inclusief het midden- en kleinbedrijf- en het grote publiek. Het delen van wetenschappelijke

informatie , over disciplinegrenzen heen, is bevorderlijk voor de wetenschap zelf, het stimuleren van

toepassingen, het informeren van alle burgers en het betrekken van burgers bij de nieuwste inzichten.”.

Een samenleving die nuchter mee kijkt naar de toepassingen en de mogelijke gevolgen daarvan en daar dan

mede de verantwoordelijkheid voor draagt.

Misschien word ik dan zelfs een wijze kater.

Miauw

Aäron

4 maart 2011