• Nederlands
  • Français
  • English (UK)

Ik hoop jullie regelmatig op de hoogte te houden van mijn katerkijk op de wereld.

 

 

ONBENUL

Hier ben ik weer eens met mijn zicht op jullie manier van samenleven. Je wordt er niet echt vrolijk van. Zelfs mijn kattenvoer zou een probleem kunnen worden. Het gaat over handelsverdragen. Het ene heet CETA en heeft iets te maken met jullie -Europa  - en Canada, een soort Europees land dat in Amerika ligt. Het andere verdrag waar jullie over steggelen: het TTIP. Das dan weer een handelsverdrag wat jullie met de Verenigde Staten willen afsluiten. Maar nu schijnt er een zekere meneer Magnette te zijn wakker geschoten en heeft die verdragen eens grondig gelezen. Ik  hoorde dat het wel 6000 pagina's zijn. Hij heeft er dan heel wat werk in gestoken. Nu is hij ook minister president van een van jullie zes regeringen. Vanuit die positie heeft hij ook beslissingsrecht en kan mee beslissen of jullie – België - dit verdrag in deze vorm mag ondertekenen. Hij wijst dan op een aantal onderwerpen die direct jullie democratische beslissingen  zouden kunnen ondermijnen. Hij is niet alleen, ook jullie boeren komen in verzet. Ze zijn bang - en na wat ik allemaal vernam denk ik terecht - dat Amerikaanse boeren die andere productie wetten hebben hun op een valse manier gaan beconcurreren . Maar er zou nog een ander addertje onder het verdragsgras zitten wat niets met de boeren te maken heeft. Als één van jullie bedrijven of instellingen iets zou ontwikkelen of op de markt brengen wat nadelig zou zijn voor een Amerikaans bedrijf  dan kan dat Amerikaanse bedrijf de "concurrent"  voor een speciale rechtbank dagen en enorme boetes opleggen  Als ik over dit alles even nadenk, denk ik dat ook wetenschappelijke ontwikkelingen als concurrentie beschouwd kunnen worden. Is dat niet te gek voor woorden?

Maar er zijn nog andere ontwikkelingen die vreemde gevoelens oproepen. Een Chinees vliegdekschip met 5000 man parate troepen aan boord in de Middellandse zee om de Russen in Syrië te ondersteunen. Dan de komende verkiezingen in Amerika met de vraag wie wordt de nieuwe president en hoe oorlogszuchtig is die.

Hoe dan ook ik wens jullie rustige wintermaanden en evenwichtige en menselijke handelsovereenkomsten en minder spanningen in de onderlinge verhoudingen . Hoop dat jullie het gezond verstand, als jullie dat nog hebben, ook optimaal gebruiken.

29 oktober 2016

 GRENZEN

Mijn oren suizen. Iedereen, nou ja iedereen, is "Charlie". Gelukkig hebben wij katten geen god. Die kun je dus ook niet beledigen. Nu hoor ik dat er allerlei potentaten meeliepen in een grote mars in Parijs die opkwamen voor jullie vrije meningsuiting.

Naar mijn mening moet je daar met elkaar over nadenken en vrijuit met elkaar over praten. Net als wij, katten, misschien je territorium afbakenen. Dan kun je weten waar je grenzen liggen.

Over grenzen gesproken. Die scheppen hier bij jullie ook nogal wat hoofdbrekens. Wordt jullie taalgrens ook een grens voor GGO's? Nu mag in Europa ieder land bepalen of ze al dan niet GGO gewassen mogen telen. Dat zou dan een probleem kunnen worden. In Vlaanderen wel, in Wallonië niet. Het VIB (Vlaams Instituut Biotechnologie) speelt hier natuurlijk wel een rol bij. Jullie taalgrens wordt nu ook de GGO grens. De boer die grensoverschrijdend  land bezit mag aan zijn Vlaamse kant GGO's zaaien en op zijn Waalse deel niet. Nog een grens erbij? De GGO grens? Misschien kunnen jullie de hulp van Blackwater inroepen, die 10 000 zwaarbewapende mannen van Monsanto, als grensbewakers.

 

 

 

 

 

 

 

15 januari 2015

HET WAS ME HET JAARTJE WEL

Asjemenou. De wetenschappelijke wereld lijkt meer en meer op een marktplein waar “standwerkers” met een vlot of ingewikkeld verhaal hun kennis aan de man willen brengen. Zichzelf met pauwenveren tooien om de aandacht te trekken, de mooiste te zijn, de beste voor het nageslacht. Wetenschappers richten op facebook SOS ‘save our science’ op. Als simpele kat denk je dan ha, hier gaat het gebeuren nu, komt er een vorm van gesprek op gang over de toepassing van de biotechnologische mogelijkheden. De mogelijke gevolgen voor milieu en de invloed op maatschappelijke verhoudingen. Een manier van uitwisselen en verklaren van kennis zodat je het niet alleen maar weet, maar ook begrijpt. Maar helaas…….

Ik hoorde dat er in een oud en veel gelezen boek een soort waarschuwing stond: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’

De “boom der kennis”. Wat een mooie beeldspraak hebben jullie toch. De takken van die boom zijn voor mij het

symbool van de zich steeds verder vertakkende kennis. Hoe ontwikkelt zich die kennis en waar is ze goed voor?

De “boom der kennis” heeft zonder twijfel ook wortels, een stam, dikke takken en twijgen, nieuwe loten. Als jullie

haar goed verzorgen kan ze mooie bloemen of vruchten krijgen. Vergelijk die “boom der kennis” met jullie

wetenschappelijke ontwikkeling. Zonder het één bestaat het ander niet. Weten en begrijpen, en ook de mogelijke

maatschappelijke gevolgen onderzoeken. Maar ik hoor ook dat het goed en het kwaad om de hoek komen

kijken. Frauderende wetenschappers, wetenschappers die niet samenwerken maar elkaars kennis misbruiken of

negeren. Het was een zekere Christine Van Broeckhoven die mij dat duidelijk maakte. Publicatie drift in dure

wetenschapsbladen van kennis die zij, in de meeste gevallen, konden ontwikkelen met gemeenschapsgeld. Wat

moet ik denken over het onderzoek van een mijnheer Seralini met zijn ratten die door GGO maïs te eten kanker

kregen? Gelukkig dat ik als kater geen maïs eet. Wat moet ik denken over het EFSA, een Europees instituut dat

onze voedselkwaliteit bewaakt? Het onderzoekt ook of ggo’s geen problemen geven. Ondertussen is dit instituut

in opspraak, wordt haar onafhankelijkheid in vraag gesteld. Wat over het nut van “gouden-rijst” terwijl er

voldoende vruchten zijn om het vitamine A tekort op te lossen? Maar dat vergt wel andere eetgewoontes. Kennis

in handen van enkele grote bedrijven die daar een machtspositie op bouwen over jullie voedsel. Het afremmen

van de doorstroming van kennis over genetische mogelijkheden om voedselgewassen beter te laten groeien,

voor ziektes te vrijwaren door de manier waarop in jullie Europese patentrechten op, nota bene, levende

organismen te verkrijgen zijn. Mensen medicijnen toedienen of operaties uitvoeren die niet noodzakelijk zijn.

Allerlei hulpacties, vaccinnaties om baby’s en kinderen in de, wat jullie derde wereld noemen, te redden. Hun

tijdelijk te voeden maar hun dat in de toekomst niet garanderen. Magere en huilende kinderen zien op jullie

scherm is natuurlijk aandoenlijk. Zo verzamelen hulporganisaties middelen om hun voortbestaan te garanderen

en hun caritatieve werk voort te zetten. Maar bieden jullie ze ook, met al jullie zonder twijfel waardevolle kennis,

een leefbare toekomst? Laat jullie kennisboom zich verder ontwikkelen. Leer samen te werken om zo de

wetenschap te dienen en niet te richten op economische belangen maar op kennis en inzicht. Denken jullie eens

na over het nut van een “kenniseconomie” en de invloed daarvan op wetenschappelijke ontwikkeling en de basis

daarvan: fundamenteel onderzoek? Denk er eens over na en laat je horen.

PS hoorde dat in de “weekend” bijlage van Knack nr 51 van 19 december 2012 een lezenswaardig artikel staat

van een meneer Draulans over de druk die jullie op de natuur leggen en de gevolgen daarvan. LEZEN

20 12 2012